เรียน ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ขณะนี้อินเตอร์เน็ต link(unniet) ขาดครับ ส่งผลทำให้อินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยยังใช้งานได้ แต่ช้าลง เพราะ link สำรองไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

และทางผู้ให้บริการ uninet ยังไม่สามารถดำเดินการซ่อมแซมได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการรับเหมาจ้างแซ่มแซมระบบ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ

Posted in รายงานการปรับปรุง.