ระบบรับเรื่องแจ้งปัญหาระบบสารสนเทศ

แจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

คลิ๊กที่นี้ได้เลย

เรียนรู้ด้วยตนเอง

บริการห้องคอมพิวเตอร์ และ เครื่อข่ายไร้สาย RMUTI-WiFi ครอบคุมพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา (ESS) ,Google Apps และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้จาก Microsoft เช่น Windows , Office365