บริการ

แผนกเทคโนโลยีสารสนบริการด้านสารสนเทศ ดังนี้

  • ระบบอินเตอร์เน็ท
  • ศูนย์ข้อมูล datacenter
  • ห้องบริการคอมพิวเตอร์
  • ฝึกอบรม
  • โทรศัพท์ Sip VoIP
  • ซอฟแวร์ดาวโหลด
  • ระบบวิดัโอสตรีมมิ่ง
  • ให้คำปรึษา แก้ไข้ปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์
  • ระบบสารสนเทศเพื่องานบริหาร