รายงาน : การแก้ไข Access Point บ้านพักอาจารย์

เนื่องจากบ้านพักอาจารย์ ตรงข้ามหลังแสตนเชียร์ ได้มีปัญหา ไม่สามารถใช้งาน RUMTI WiFi จำนวนสองจุด คือ

1. บ้านพักอาจารย์ตึกที่ 1 ชั้น 3  อาการ Access Point เสีย

2.  บ้านพักอาจารย์ตึกที่ 2 ชั้น 3 อาการ Access Point เสีย และ Adapter เสีย

ขณะนี้ ทาง IT KKC ได้ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว

Posted in ระบบงานเครือข่าย, รายงานการปรับปรุง.