แจ้งระบบ DHCP DNS Ldap มีปัญหาทำให้ใช้งานอินเตอร์เน็ทไม่ได้

เนื่องจากเครื่องแม่ข่ายที่ทำหน้า DHCP DNS Ldap เกิดความเสียหาย เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 58 เวลา 9.30 น. จึงส่งผลทำให้ระบบอินเตอร์เน็ทและเว็บบริการงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถใช้งานได้  จึงขออภัยในความไม่สะดวก

วันที่ 30 ม.ค. 58 ระบบสามารถใช้งานได้ปกติแล้ว

Posted in รายงานการปรับปรุง.