ระบบรับเรื่องแจ้งปัญหาระบบสารสนเทศ
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

วิธีการใช้งาน

 • ผู้ใช้งาน Sign in เข้าระบบก่อน  ด้วย
  username (ชื่อผู้ใช้)  : บัญชีสมาชิกระบบอินเตอร์เน็ต เช่น somchai.ho    
  password (รหัสผ่าน) : รหัสผ่านใช้อันเดียวกับระบบอินเตอร์เน็ต หรือรหัสอีเมล
 • กดที่ปุ่ม +New Ticket เพื่อแจ้งปัญหาใหม่ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้ว Submit Ticket เพื่อส่งปัญหา
 • ติดตามสถานะการดำนเนินการได้จากปุ่มเมนู All Tickets  ประกอบด้วย 5 สถานะได้แก่
  1. Open   หมายถึง  Ticket ใหม่ ยังไม่ได้มีการรับเรื่องดำเนินการจากเจ้าหน้าที่
  2. อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ หมายถึง เจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วกำลังกำเนินการ
  3. รอการตอบกลับจากผู้แจ้งเรื่อง หมายถึง เจ้าหน้าที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม รอผู้แจ้งเรื่องตอบกลับ
  4. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้แจ้งเรื่องมีคำถามเพิ่มเติม รอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ
  5. Closed หมายถึง รายการ Ticket ที่แจ้งมานี้  ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว หรือ ปิดงาน

กรณีปัญหาเร่งด่วน ติดต่อได้ที่แผนกเทคโนโลยรสารสนเทศ งานบริการการศึกษา
อาคารวิทยบริการ   ชั้นลอย ห้องบริการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรภายใน  1531